این روزها من 

خدای سکوت شده ام 

خفقان گرفته ام تا 

آرامش اهالی دنیا 

خط خطی نشود... 

اینجا زمین است 

اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است 

اینجا گم که میشوی 

بجای اینکه دنبالت بگردند 

فراموشت میکنند........

 

  


†ɢα'§ : <-TagName->

   یه وقتـایی هست که

 

بايــد لم بدي يه گوشه و جريان زندگيت رو فقـــط مـرور کني .

 

بعــدشم بگی به سلامتي خودم که اينقــدر تحمل داشتم  

 


†ɢα'§ : <-TagName->

 


†ɢα'§ : <-TagName->
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, 16:38 |- ♥ lıl__REZA__lıl ♥ -|

 


†ɢα'§ : <-TagName->
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, 16:37 |- ♥ lıl__REZA__lıl ♥ -|

 


†ɢα'§ : <-TagName->
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, 16:35 |- ♥ lıl__REZA__lıl ♥ -|

 


†ɢα'§ : <-TagName->
جمعه 4 اسفند 1391برچسب:, 15:43 |- ♥ lıl__REZA__lıl ♥ -|

 

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ،

میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .  
 
 

 


†ɢα'§ : <-TagName->
جمعه 4 اسفند 1391برچسب:, 15:7 |- ♥ lıl__REZA__lıl ♥ -|

  

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند

بعضی از عهد ها را روی قلب می نویسیم

حواست به این عهد های غیر کاغذی باشد

شکستنشان یک آدم را می شکند...  
 
 

 

 

†ɢα'§ : <-TagName->
جمعه 4 اسفند 1391برچسب:, 15:5 |- ♥ lıl__REZA__lıl ♥ -|

 گاهي حــــرف ها وزن ندارد ...

ریتم ندارد ...

آهنگ ندارد...

اما خوب گوش کن...

درد دارند...  

 


†ɢα'§ : <-TagName->
جمعه 4 اسفند 1391برچسب:, 15:3 |- ♥ lıl__REZA__lıl ♥ -|

 

 

  1.  
  2. هـــــــر نفـــس ،. درد اســـت که میکشـــم !!!

    ای کــاش یا بـــــــــــودی ،. یـــــا اصـــلا نبودی !!!

    ایـــــن که هســـتی. و کنــــارم نیســــتی .

    دیوانه ام میکند
  3.  


†ɢα'§ : <-TagName->
جمعه 4 اسفند 1391برچسب:, 14:56 |- ♥ lıl__REZA__lıl ♥ -|

ϰ-†нêmê§

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد